Season 15 Battle Arena #1 - Marvel Snap Tournament

Decks

Player Name Standing Deck
Yasui222 41
3-3
WyyToxic 42
3-3
RabbitSweet 43
3-3
paganini0426 44
2-2
InMyWhiteRoom 45
2-2
jackneroro 46
2-2
GaloreToucan 47
2-2
GAnthonY 48
2-3
Netourban 49
2-3
Matthias11 50
2-1